CÁC KHÓA HỌC

Autodesk Autocad 2D

Tổng quan: AutoCAD là phần mềm thiết kế và vẽ kỹ thuật 2D và 3D được phát triển bởi Autodesk, cung cấp các công cụ để tạo và chỉnh sửa các đối tượng hình học, bảng vẽ, văn bản, hình ảnh và được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như xây dựng, kiến trúc, cơ khí, điện tử và công nghiệp.
Nội dung khóa học:
Phần 1: Giới thiệu cơ và tạo các thuộc tính cơ bản
Phần 2: Quản lý các đối tượng trong bản vẽ
Phần 3: Biểu diễn đối tượng và trình bày bản vẽ
Phần 4: Block, Dynamic Block, Xref - Bản vẽ bố trí cốt thép.
Phần 5: Chi tiết thép - Bảng thống kê chi tiết thép.
Phần 6: Ứng dụng Autolisp trong bản vẽ - In ấn và đóng gói hồ sơ.

Autodesk Revit

Tổng quan: Revit là phần mềm được phát triển bởi Autodesk, sử dụng cho thiết kế và quản lý dữ liệu các dự án xây dựng. Với khả năng tạo mô hình 3D chi tiết các công trình xây dựng và tích hợp các công cụ quản lý tài liệu, tính toán chi phí, Revit giúp người dùng thiết kế và quản lý dự án một cách chính xác, hiệu quả và đồng bộ. Với những tính năng tiên tiến và dễ sử dụng, Revit đã trở thành một trong những phần mềm hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và quản lý dữ liệu cho các công trình xây dựng.
Nội dung khóa học:
Phần 1: Giới thiệu Autodesk Revit Cầu Đường, công cụ vẽ và edit cơ bản
Phần 2: Thiết lập Các tầng (Level) và Lưới (Grid)
Phần 3: Làm việc trong môi trường Family
Phần 4: Đặt biến cho Family
Phần 5: Thiết lập Sheet, Dim, Text…
Phần 6: Làm việc với với môi trường Rebar trong Revit
Phần 7: Hướng dẫn triển khai cốt thép trong Revit
Phần 8: Xuất bản vẽ
Phần 9: Thống kê khối lượng

Autodesk Civil 3d

Tổng quan: Civil 3D là phần mềm thiết kế và quản lý dự án địa kỹ thuật được phát triển bởi Autodesk. Với công nghệ 3D, nó giúp tạo ra mô hình chi tiết của địa hình và cung cấp các công cụ để phân tích, mô phỏng và tính toán dự án địa kỹ thuật. Civil 3D đã trở thành một phần mềm được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực địa kỹ thuật và được ứng dụng rộng rãi trên toàn cầu.
Nội dung khóa học:
Phần 1: Giới thiệu Civil 3D và tạo điểm Point khảo sát – Point
Phần 2: Xây dựng bề mặt địa hình – Surface
Phần 3: Chia sẻ dữ liệu và thiết kế tuyến đường – Alignment
Phần 4: Thiết kế mặt cắt ngang đường – Composer
Phần 5: Xuất trắc ngang giao thông, khối lượng – SectionView
Phần 6: Thiết kế nút giao – Intersection
Phần 7: Xây dựng hệ thống thoát nước mưa – StormWater
Phần 8: Xây dựng hệ thống thoát nước thải – Sewerage
Phần 9: Xử lý giao cắt giữa hai hạng mục mưa, thải – Clash
Phần 10: Thi kết thúc khóa học

RM-Bridge

Tổng quan: RM-Bridge là phần mềm được phát triển bởi Bentley để thiết kế và phân tích các cầu đường, đặc biệt là các cầu vòm và cầu dây văng. Với khả năng mô hình hóa và phân tích cầu theo tiêu chuẩn quốc tế, tính toán và dự báo chi phí, RM-Bridge là một phần mềm hiệu quả và được ưa chuộng trong lĩnh vực thiết kế và phân tích cầu đường.
Nội dung khóa học:
Phần 1: Làm quen với các công cụ dựng hình, khai báo của phần mềm
Phần 2: Mô hình tính toán dầm bê tông cốt thép thường
Phần 3: Mô hình tính toán dầm DƯL, tiết diện dầm I căng trước
Phần 4: Mô hình tính toán dầm DƯL, tiết diện dầm T căng sau
Phần 5: Mô hình tính toán dầm BTCT DƯL hệ không gian.

Plaxis

Tổng quan: Plaxis là phần mềm mô phỏng địa kỹ thuật, được phát triển bởi Bentley, dùng để phân tích và thiết kế các công trình địa kỹ thuật như móng, đường hầm, bờ tường chống đất, và các công trình chống thủy. Với khả năng mô phỏng các vật liệu và tính toán chi phí, Plaxis đã trở thành một phần mềm được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực địa kỹ thuật và được ứng dụng rộng rãi trên toàn cầu.
Nội dung khóa học:
Phần 1: Giới thiệu cơ bản phần mềm.
Phần 2: Tính lún móng tròn và phân tích ổn định mái dốc.
Phần 3: Bài toán phân tích ổn định đường đắp trên đất yếu.
Phần 4: Kết cấu hố móng - Hố đào khô sử dụng tường chắn.
Phần 5: Tính toán tường chắn trọng lực (có neo và không neo).
Phần 6: Tính toán tường chắn trọng lực trên cọc.

MathLab

Tổng quan: MATLAB là phần mềm số học và lập trình được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau, cung cấp một môi trường tính toán số, đồ họa và lập trình tiên tiến. Với các tính năng như đại số tuyến tính, xử lý tín hiệu và hình ảnh, và các công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu và lập trình song song, MATLAB đã trở thành một phần mềm được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực và được ứng dụng rộng rãi trên toàn cầu.
Nội dung khóa học:
Phần 1: Giới thiệu và tạo các ma trận cơ bản.
Phần 2: Tìm hiểu và thiết lập các phép toán Mathlab.
Phần 3: MathLab Srcipt - viết code lập trình
Phần 4: Đồ họa