HTE

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp nhanh chóng

Bạn cần tư vấn lộ trình học phần mềm phục vụ cho đồ án môn học và công việc sau này?

Vui lòng liên hệ trung tâm Hitech để được tư vấn về lộ trình học các phần mềm và tư vấn các phần mềm phù hợp với công việc khi ra trường.

Tôi cần người giải đáp các câu hỏi trong quá trình vận dụng kiến thực đã học từ trung tâm ??

Học viên có thể liên hệ trực tiếp giảng viên phụ trách khóa học để trao đổi thêm về các nội dung thắc mắc trong khóa học.

Tôi có thể nghỉ một vài buổi khóa học đã đăng ký được không ? ?

Đối với các buổi học mà học viên vắng mặt, nghỉ phép Trung tâm sẽ bố trí học với các khóa học khác để đảm bảo số lượng buổi học của một khóa đủ số buổi.v